"Обединена млечна компания" ЕАД развива активно социално-ангажирана дейност, насочена към популяризиране и информиране на обществото за начините и ползите от здравословното хранене, както и в подкрепа на борбата с остеопорозата. През 2005, 2006г ОМК инициира и проведе масирани информационни кампании за борба с остеопорозата, закупи и дари рентгенов апарат за измерване на костна плътност на община Варна, която беше оценена като най-нуждаеща се от подобно оборудване.

Дарението е безвъзмездно, окомплектовано с всички необходими уреди и консумативи и е достъпно за всички желаещи да направят „скрийнинг” на костната си система. Общата стойност на кампаниите за превенция на остеопорозата е над 300 000 лв. Те бяха проведени в 7-те най-големи общини в България, а аудиторията, която е информирана за начините на превенция и здравословно хранене с оглед минимизиране риска от остеопороза, е над 3 милиона българи.

Обединена млечна компания вярва в силата на всеки жест, на всяка подадена ръка, на ежедневната подкрепа, за развитието и успехите на нашите деца. Ние се стараем постоянно да подкрепяме, да насърчаваме или просто да зарадваме тези, от които зависи нашето бъдеще. ОМК регулярно дарява продукти за нуждите на домове за деца и хосписи в сътрудничество с различни организации, издания и др.

ОМК подпомага на Националната федерация по художествена гимнастика през 2006 година, постоянно спонсорира училища за ски-спортове за деца и възрастни, детски спортни прояви, общински маратони и други отново в полза на здравословния начин на живот.

За своята социално-ангажирана и обществено-полезна дейност, ОМК е отличена от инициативата Глобален договор на ООН, номинирана е за „Маркетинг свързан с кауза” от Българския форум на бизнес лидерите и т.н.