Нашата мисия

Ние, в ОМК, създаваме и предлагаме висококачествени, натурални и здравословни млечни продукти, стремим се да задоволим потребностите на нашите клиенти и потребители и да им осигурим по-добър начин на живот и хранене. Нашата цел е да бъдем лидери на пазара на млечни продукти и постоянно да увеличаваме печалбата и стойността на капитала на компанията.

Ние вярваме, че ентусиазмът, всеотдайността, екипният дух и силата да поемаш отговорност на всички нас, работещи в Обединена Млечна Компания, са основните движещи сили на нашата компания.

Нашите ценности 

  • Отговорност - Открито поемаме отговорност, не се страхуваме да отстояваме твърдо позицията и решенията си, разчитаме на колегите си и вярваме в собствените си сили.
  • Развитие и промяна - Чрез развитие на собствените си способности и умения ние движим компанията и себе си напред.
  • Работа в екип - Екипната работа е приоритет за нас, подпомагаме и улесняваме работата на колегите, за да постигнат както личнитеси цели, така и тези на екипа и компанията, споделяме опита си с другите.
  • Откритост - Ние сме открити и искрени в работата си и в отношенията си с колеги и клиенти, открито заявяваме идеите и мнението си в интерес на общата работа и разбирателството.
  • Уважение и етичност - Уважаваме компанията, за която работим, колегите, партньорите, клиентите, собствениците. Етичните отношения са наш приоритет и цел.
  • Доверие - Доверието за нас е онзи важен движещ механизъм, без който работата ни би била непосилна и невъзможна. Градим го стъпка по стъпка в междуличностните и професионалните си отношения и контакти.