Обединена Млечна Компания

"Обединена млечна компания” ЕАД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в родното производство на кисело и прясно мляко и хубаво българско сирене, датиращ от 1959г. В съвременния си вид компанията съществува от м. март 1998г. Тя е най-голямата българска млечна компания, която като цяло развива млечния бизнес и подпомага всички други пряко и косвено свързани браншове – млекосъбиране, традиционна и модерна търговия и пр.